لوله گالوانیزه و موارد استفاده از آن در صنعت

لوله گالوانیزه و موارد استفاده از آن در صنعت

لوله گالوانیزه و موارد استفاده از آن در صنعت در صنعت آهن آلات، بر روی فلزاتی که نسبت به خوردگی فلزات آسیب پذیر میباشند پوششی از فلز روی قرار می دهند که این پوشش موجب محفاظت فلز در برابر خوردگی و آسیب پذیری میگردد، این عمل توسط گالوانیزاسیون صورت می گیرد. پوشش مورد استفاده در […]

ادامه مطلب